حال دل با تو گفتنم هوس است

حال دل با تو گفتنم هوس است غزل شماره ۴۲

حال دل با تو گفتنم هوس است
خبر دل شنفتنم هوس است

طمع خام بین که قصه فاش
از رقیبان نهفتنم هوس است

شب قدری چنین عزیز شریف
با تو تا روز خفتنم هوس است

وه که دردانه‌ای چنین نازک
در شب تار سفتنم هوس است

ای صبا امشبم مدد فرمای
که سحرگه شکفتنم هوس است

از برای شرف به نوک مژه
خاک راه تو رفتنم هوس است

همچو حافظ به رغم مدعیان
شعر رندانه گفتنم هوس است

وزن این شعر، «فعلاتن مفاعلن فعلن» در بحر «خفیف مسدس مخبون» می باشد.

غزل شماره ۴۱ - اگر چه باده فرح بخش و باد گل‌بیز است
غزل شماره ۴۳ - صحن بستان ذوق بخش و صحبت یاران خوش است

پشتیبانی و تبلیغ
آب و هوا
دسترسی سریع
انتشار و اشتراک