روز وصل دوستداران یاد باد

روز وصل دوستداران یاد باد غزل شماره ۱۰۳

روز وصل دوستداران یاد باد
یاد باد آن روزگاران یاد باد

کامم از تلخی غم چون زهر گشت
بانگ نوش شادخواران یاد باد

گر چه یاران فارغند از یاد من
از من ایشان را هزاران یاد باد

مبتلا گشتم در این بند و بلا
کوشش آن حق گزاران یاد باد

گر چه صد رود است در چشمم مدام
زنده رود باغ کاران یاد باد

راز حافظ بعد از این ناگفته ماند
ای دریغا رازداران یاد باد

وزن این شعر، «فاعلاتن فاعلاتن فاعلن» در بحر «رمل مسدس محذوف» یا «وزن مثنوی» می باشد.

غزل شماره ۱۰۲ - دوش آگهی ز یار سفرکرده داد باد
غزل شماره ۱۰۴ - جمالت آفتاب هر نظر باد

پشتیبانی و تبلیغ
آب و هوا
دسترسی سریع
انتشار و اشتراک