شب وصل است و طی شد نامه هجر

شب وصل است و طی شد نامه هجر غزل شماره ۲۵۱

شب وصل است و طی شد نامه هجر
سلام فیه حتی مطلع الفجر

دلا در عاشقی ثابت قدم باش
که در این ره نباشد کار بی اجر

من از رندی نخواهم کرد توبه
و لو آذیتنی بالهجر و الحجر

برآی ای صبح روشن دل خدا را
که بس تاریک می‌بینم شب هجر

دلم رفت و ندیدم روی دلدار
فغان از این تطاول آه از این زجر

وفا خواهی جفاکش باش حافظ
فان الربح و الخسران فی التجر

وزن این شعر، «مفاعیلن مفاعیلن فعولن» در بحر «هزج مسدس محذوف» یا «وزن دوبیتی» می باشد.

غزل شماره ۲۵۰ - روی بنمای و وجود خودم از یاد ببر
غزل شماره ۲۵۲ - گر بود عمر به میخانه رسم بار دگر

پشتیبانی و تبلیغ
آب و هوا
دسترسی سریع
انتشار و اشتراک