ز دست کوته خود زیر بارم

ز دست کوته خود زیر بارم غزل شماره ۳۲۳

ز دست کوته خود زیر بارم
که از بالابلندان شرمسارم

مگر زنجیر مویی گیردم دست
وگر نه سر به شیدایی برآرم

ز چشم من بپرس اوضاع گردون
که شب تا روز اختر می‌شمارم

بدین شکرانه می‌بوسم لب جام
که کرد آگه ز راز روزگارم

اگر گفتم دعای می فروشان
چه باشد حق نعمت می‌گزارم

من از بازوی خود دارم بسی شکر
که زور مردم آزاری ندارم

سری دارم چو حافظ مست لیکن
به لطف آن سری امیدوارم

وزن این شعر، «مفاعیلن مفاعیلن فعولن» در بحر «هزج مسدس محذوف» یا «وزن دوبیتی» می باشد.

غزل شماره ۳۲۲ - خیال نقش تو در کارگاه دیده کشیدم
غزل شماره ۳۲۴ - گر چه افتاد ز زلفش گرهی در کارم

پشتیبانی و تبلیغ
آب و هوا
دسترسی سریع
انتشار و اشتراک