شراب لعل کش و روی مه جبینان بین

شراب لعل کش و روی مه جبینان بین غزل شماره ۴۰۳

شراب لعل کش و روی مه جبینان بین
خلاف مذهب آنان جمال اینان بین

به زیر دلق ملمع کمندها دارند
درازدستی این کوته آستینان بین

به خرمن دو جهان سر فرو نمی‌آرند
دماغ و کبر گدایان و خوشه چینان بین

بهای نیم کرشمه هزار جان طلبند
نیاز اهل دل و ناز نازنینان بین

حقوق صحبت ما را به باد داد و برفت
وفای صحبت یاران و همنشینان بین

اسیر عشق شدن چاره خلاص من است
ضمیر عاقبت اندیش پیش بینان بین

کدورت از دل حافظ ببرد صحبت دوست
صفای همت پاکان و پاکدینان بین

وزن این شعر، «مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن» در بحر «مجتث مثمن مخبون محذوف» می باشد.

غزل شماره ۴۰۲ - نکته‌ای دلکش بگویم خال آن مه رو ببین
غزل شماره ۴۰۴ - می‌فکن بر صف رندان نظری بهتر از این

پشتیبانی و تبلیغ
آب و هوا
دسترسی سریع
انتشار و اشتراک