چه بودی ار دل آن ماه مهربان بودی

چه بودی ار دل آن ماه مهربان بودی غزل شماره ۴۴۱

چه بودی ار دل آن ماه مهربان بودی
که حال ما نه چنین بودی ار چنان بودی

بگفتمی که چه ارزد نسیم طره دوست
گرم به هر سر مویی هزار جان بودی

برات خوشدلی ما چه کم شدی یا رب
گرش نشان امان از بد زمان بودی

گرم زمانه سرافراز داشتی و عزیز
سریر عزتم آن خاک آستان بودی

ز پرده کاش برون آمدی چو قطره اشک
که بر دو دیده ما حکم او روان بودی

اگر نه دایره عشق راه بربستی
چو نقطه حافظ سرگشته در میان بودی

وزن این شعر، «مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن» در بحر «مجتث مثمن مخبون محذوف» می باشد.

غزل شماره ۴۴۰ - سحر با باد می‌گفتم حدیث آرزومندی
غزل شماره ۴۴۲ - به جان او که گرم دسترس به جان بودی

پشتیبانی و تبلیغ
آب و هوا
دسترسی سریع
انتشار و اشتراک