هر چه در روی تو گویند به زیبایی هست

هر چه در روی تو گویند به زیبایی هست غزل ۱۱۰

هر چه در روی تو گویند به زیبایی هست
وان چه در چشم تو از شوخی و رعنایی هست

سروها دیدم در باغ و تأمل کردم
قامتی نیست که چون تو به دلارایی هست

ای که مانند تو بلبل به سخندانی نیست
نتوان گفت که طوطی به شکرخایی هست

نه تو را از من مسکین نه گل خندان را
خبر از مشغله بلبل سودایی هست

راست گفتی که فرج یابی اگر صبر کنی
صبر نیکست کسی را که توانایی هست

هرگز از دوست شنیدی که کسی بشکیبد
دوستی نیست در آن دل که شکیبایی هست

خبر از عشق نبودست و نباشد همه عمر
هر که او را خبر از شنعت و رسوایی هست

آن نه تنهاست که با یاد تو انسی دارد
تا نگویی که مرا طاقت تنهایی هست

همه را دیده به رویت نگرانست ولیک
همه کس را نتوان گفت که بینایی هست

گفته بودی همه زرقند و فریبند و فسوس
سعدی آن نیست ولیکن چو تو فرمایی هست

وزن این شعر، «فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن» در بحر «رمل مثمن مخبون محذوف» می باشد.

غزل ۱۰۹ - بیا بیا که مرا با تو ماجرایی هست
غزل ۱۱۱ - مشنو ای دوست که غیر از تو مرا یاری هست

پشتیبانی و تبلیغ
آب و هوا
دسترسی سریع
انتشار و اشتراک