بگذشت و باز آتش در خرمن سکون زد

بگذشت و باز آتش در خرمن سکون زد غزل ۱۸۶

بگذشت و باز آتش در خرمن سکون زد
دریای آتشینم در دیده موج خون زد

خود کرده بود غارت عشقش حوالی دل
بازم به یک شبیخون بر ملک اندرون زد

دیدار دلفروزش در پایم ارغوان ریخت
گفتار جان فزایش در گوشم ارغنون زد

دیوانگان خود را می‌بست در سلاسل
هر جا که عاقلی بود این جا دم از جنون زد

یا رب دلی که در وی پروای خود نگنجد
دست محبت آن جا خرگاه عشق چون زد

غلغل فکند روحم در گلشن ملایک
هر گه که سنگ آهی بر طاق آبگون زد

سعدی ز خود برون شو گر مرد راه عشقی
کان کس رسید در وی کز خود قدم برون زد

وزن این شعر، «مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن» در بحر «مضارع مثمن اخرب» می باشد.

غزل ۱۸۵ - کسی به عیب من از خویشتن نپردازد
غزل ۱۸۷ - هشیار کسی باید کز عشق بپرهیزد

پشتیبانی و تبلیغ
آب و هوا
دسترسی سریع
انتشار و اشتراک