زلف او بر رخ چو جولان می‌کند

زلف او بر رخ چو جولان می‌کند غزل ۲۴۳

زلف او بر رخ چو جولان می‌کند
مشک را در شهر ارزان می‌کند

جوهری عقل در بازار حسن
قیمت لعلش به صد جان می‌کند

آفتاب حسن او تا شعله زد
ماه رخ در پرده پنهان می‌کند

من همه قصد وصالش می‌کنم
وان ستمگر عزم هجران می‌کند

گر نمکدان پرشکر خواهی مترس
تلخیی کان شکرستان می‌کند

تیر مژگان و کمان ابروش
عاشقان را عید قربان می‌کند

از وفاها هر چه بتوان می‌کنم
وز جفاها هر چه نتوان می‌کند

وزن این شعر، «فاعلاتن فاعلاتن فاعلن» در بحر «رمل مسدس محذوف» یا «وزن مثنوی» می باشد.

غزل ۲۴۲ - سرو بلند بین که چه رفتار می‌کند
غزل ۲۴۴ - یار با ما بی‌وفایی می‌کند

پشتیبانی و تبلیغ
آب و هوا
دسترسی سریع
انتشار و اشتراک