انتبه قبل السحر یا ذالمنام

انتبه قبل السحر یا ذالمنام غزل ۳۵۵

انتبه قبل السحر یا ذالمنام
نوبت عشرت بزن پیش آر جام

تا سوار عقل بردارد دمی
طبع شورانگیز را دست از لگام

دوری از بط در قدح کن پیش از آنک
در خروش آید خروس صبح بام

مرغ جانم را به مشکین سلسله
طوق بر گردن نهادی چون حمام

ز آهنین چنگال شاهین غمت
رخنه رخنه است اندرون من چو دام

ساعتی چون گل به صحرا درگذر
یک زمان چون سرو در بستان خرام

تا شود بر گل نکورویی وبال
تا شود بر سرو رعنایی حرام

طوطیان جان سعدی را به لطف
شکری ده از لب یاقوت فام

ناله بلبل به مستی خوشترست
ساتکینی ساتکینی ای غلام

وزن این شعر، «فاعلاتن فاعلاتن فاعلن» در بحر «رمل مسدس محذوف» یا «وزن مثنوی» می باشد.

غزل ۳۵۴ - وقت‌ها یک دم برآسودی تنم
غزل ۳۵۶ - چو بلبل سحری برگرفت نوبت بام

پشتیبانی و تبلیغ
آب و هوا
دسترسی سریع
انتشار و اشتراک