به تو مشغول و با تو همراهم

به تو مشغول و با تو همراهم غزل ۴۳۰

به تو مشغول و با تو همراهم
وز تو بخشایش تو می‌خواهم

همه بیگانگان چنین دانند
که منت آشنای درگاهم

ترسم ای میوه درخت بلند
که نیایی به دست کوتاهم

تا مرا از تو آگهی دادند
به وجودت گر از خود آگاهم

همه درخورد رای و قیمت خویش
از تو خواهند و من تو را خواهم

بلبل بوستان حسن توام
چون نیفتد سخن در افواهم

می‌کشندم که ترک عشق بگو
می‌زنندم که بیدق شاهم

ور به صد پاره‌ام کنی زین رنگ
بنگردم که صبغه اللهم

سعدیا در قفای دوست مرو
چه کنم می‌برد به اکراهم

میل از این جانب اختیاری نیست
کهربا را بگو که من کاهم

وزن این شعر، «فعلاتن مفاعلن فعلن» در بحر «خفیف مسدس مخبون» می باشد.

غزل ۴۲۹ - تو مپندار کز این در به ملامت بروم
غزل ۴۳۱ - امشب آن نیست که در خواب رود چشم ندیم

پشتیبانی و تبلیغ
آب و هوا
دسترسی سریع
انتشار و اشتراک