گر غصه روزگار گویم

گر غصه روزگار گویم غزل ۴۴۲

گر غصه روزگار گویم
بس قصه بی شمار گویم

یک عمر هزارسال باید
تا من یکی از هزار گویم

چشمم به زبان حال گوید
نی آن که به اختیار گویم

بر من دل انجمن بسوزد
گر درد فراق یار گویم

مرغان چمن فغان برآرند
گر فرقت نوبهار گویم

یاران صبوحیم کجایند
تا درد دل خمار گویم

کس نیست که دل سوی من آرد
تا غصه روزگار گویم

درد دل بی‌قرار سعدی
هم با دل بی‌قرار گویم

وزن این شعر، «مفعول مفاعلن فعولن» در بحر «هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف» می باشد.

غزل ۴۴۱ - عهد کردیم که بی دوست به صحرا نرویم
غزل ۴۴۳ - بکن چندان که خواهی جور بر من

پشتیبانی و تبلیغ
آب و هوا
دسترسی سریع
انتشار و اشتراک