خرم آن روز که چون گل به چمن بازآیی

خرم آن روز که چون گل به چمن بازآیی غزل ۴۹۹

خرم آن روز که چون گل به چمن بازآیی
یا به بستان به در حجره من بازآیی

گلبن عیش من آن روز شکفتن گیرد
که تو چون سرو خرامان به چمن بازآیی

شمع من روز نیامد که شبم بفروزی
جان من وقت نیامد که به تن بازآیی

آب تلخست مدامم چو صراحی در حلق
تا تو یک روز چو ساغر به دهن بازآیی

کی به دیدار من ای مهرگسل برخیزی
کی به گفتار من ای عهدشکن بازآیی

مرغ سیر آمده‌ای از قفس صحبت و من
دام زاری بنهم بو که به من بازآیی

من خود آن بخت ندارم که به تو پیوندم
نه تو آن لطف نداری که به من بازآیی

سعدی آن دیو نباشد که به افسون برود
هیچت افتد که چو مردم به سخن بازآیی

وزن این شعر، «فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن» در بحر «رمل مثمن مخبون محذوف» می باشد.

غزل ۴۹۸ - قیمت گل برود چون تو به گلزار آیی
غزل ۵۰۰ - تا کیم انتظار فرمایی

پشتیبانی و تبلیغ
آب و هوا
دسترسی سریع
انتشار و اشتراک