گرم راحت رسانی ور گزایی

گرم راحت رسانی ور گزایی غزل ۵۰۷

گرم راحت رسانی ور گزایی
محبت بر محبت می‌فزایی

به شمشیر از تو بیگانه نگردم
که هست از دیرگه باز آشنایی

همه مرغان خلاص از بند خواهند
من از قیدت نمی‌خواهم رهایی

عقوبت هرچ از آن دشوارتر نیست
بر آنم صبر هست الا جدایی

اگر بیگانگان تشریف بخشند
هنوز از دوستان خوشتر گدایی

منم جانا و جانی بر لب از شوق
بده گر بوسه‌ای داری بهایی

کسانی عیب ما بینند و گویند
که روحانی ندانند از هوایی

جمیع پارسایان گو بدانند
که سعدی توبه کرد از پارسایی

چنان از خمر و زمر و نای و ناقوس
نمی‌ترسم که از زهد ریایی

وزن این شعر، «مفاعیلن مفاعیلن فعولن» در بحر «هزج مسدس محذوف» یا «وزن دوبیتی» می باشد.

غزل ۵۰۶ - دریچه‌ای ز بهشتش به روی بگشایی
غزل ۵۰۸ - مشتاق توام با همه جوری و جفایی

پشتیبانی و تبلیغ
آب و هوا
دسترسی سریع
انتشار و اشتراک