سخت زیبا می‌روی یک بارگی

سخت زیبا می‌روی یک بارگی غزل ۵۹۱

سخت زیبا می‌روی یک بارگی
در تو حیران می‌شود نظارگی

این چنین رخ با پری باید نمود
تا بیاموزد پری رخسارگی

هر که را پیش تو پای از جای رفت
زیر بارش برنخیزد بارگی

چشم‌های نیم خوابت سال و ماه
همچو من مستند بی میخوارگی

خستگانت را شکیبایی نماند
یا دوا کن یا بکش یک بارگی

دوست تا خواهی به جای ما نکوست
در حسودان اوفتاد آوارگی

سعدیا تسلیم فرمان شو که نیست
چاره عاشق به جز بیچارگی

وزن این شعر، «فاعلاتن فاعلاتن فاعلن» در بحر «رمل مسدس محذوف» یا «وزن مثنوی» می باشد.

غزل ۵۹۰ - عشق جانان در جهان هرگز نبودی کاشکی
غزل ۵۹۲ - روی بپوش ای قمر خانگی

پشتیبانی و تبلیغ
آب و هوا
دسترسی سریع
انتشار و اشتراک