سروقدی میان انجمنی

سروقدی میان انجمنی غزل ۶۰۵

سروقدی میان انجمنی
به که هفتاد سرو در چمنی

جهل باشد فراق صحبت دوست
به تماشای لاله و سمنی

ای که هرگز ندیده‌ای به جمال
جز در آیینه مثل خویشتنی

تو که همتای خویشتن بینی
لاجرم ننگری به مثل منی

در دهانت سخن نمی‌گویم
که نگنجد در آن دهن سخنی

بدنت در میان پیرهنت
همچو روحیست رفته در بدنی

وان که بیند برهنه اندامت
گوید این پرگلست پیرهنی

با وجودت خطا بود که نظر
به ختایی کنند یا ختنی

باد اگر بر من اوفتد ببرد
که نماندست زیر جامه تنی

چاره بیچارگی بود سعدی
چون ندانند چاره‌ای و فنی

وزن این شعر، «فعلاتن مفاعلن فعلن» در بحر «خفیف مسدس مخبون» می باشد.

غزل ۶۰۴ - زنده بی دوست خفته در وطنی
غزل ۶۰۶ - کس نگذشت در دلم تا تو به خاطر منی

پشتیبانی و تبلیغ
آب و هوا
دسترسی سریع
انتشار و اشتراک