آرامگاه شیخ ابوالحسن خرقانی در ۲۴ کیلومتری شاهرود در تپه ای در شمال روستای خرقان قرار دارد. روی قبر شیخ یک قطعه سنگ مرمر است که اشعاری بر آن حک شده است.


صفحه ی به عنوان یک بنا و اثر باستانی و تاریخی در ، ، ، ثبت شده است.


آرامگاه شیخ ابوالحسن خرقانی در ۲۴ کیلومتری شاهرود در تپهای در شمال روستای خرقان قرار دارد.

ساختمان آرامگاه چندان امتیازی ندارد و بنای آن از آجر است و گویا در چند سال اخیر بنا شده است. روی قبر شیخ یک قطعه سنگ مرمر است که اشعاری بر آن حک شده است. در جوار این آرامگاه مسجدیبوده که مطابق نوشته برخی از مولفین دارای گنبدی مخروطی شکل و آراسته به کاشیهای زیبا بوده است. در حال حاضر از مسجد و گنبد یاد شده فقط محراب آن باقی مانده که بر خلاف مسجدهای دیگر این نواحی رو به باختر است. محراب مذکور داری گچبریها زیبا و استادانه میباشد.

چندی قبل از طرف اداره کل باستانشناسی در اطراف محراب نام برده و بر پایه آن مسجدی بنا گردید است که اکنون نیایشگاه زایرین ابوالحسن خرقانی

و مورد استفاده آنها در موقع توقف در آن مکان میباشد.

دیدنی ها و جاذبه های مشابه آرامگاه شیخ ابوالحسن خرقانی


پشتیبانی و تبلیغ

تصاویر آرامگاه شیخ ابوالحسن خرقانی

نظرات بازدیدکنندگاه درباره آرامگاه شیخ ابوالحسن خرقانی

ثبت نظر در آریا زمین نیاز به ثبت نام ندارد؛ اما توصیه می کنیم برای این که دیگران نتوانند با ایمیل و نام شما نظری در سایت آریا زمین ثبت کنند، حتما ثبت نام کرده و حساب خود را تایید نمایید.آرامگاه شیخ ابوالحسن خرقانی روی نقشه گوگل

آب و هوا
دسترسی سریع
انتشار و اشتراک