دریاچه شلمزار با آب معدنی خود که ازگواراترین آبهای دنیامیباشد،وفضاسبزوپارک مناسب برای بازی بچه ها نگین گردشگری شهرستان کیار میباشد...


صفحه ی به عنوان یک دریاچه در ، ، ، ثبت شده است.


دریاچه شلمزار در فاصله چهل کیلومتری شهرکرد ودو کیلومتری شلمزار مرکز شهرستان کیار قراردارد..


پشتیبانی و تبلیغ

تصاویر دریاچه شلمزار

نظرات بازدیدکنندگاه درباره دریاچه شلمزار

ثبت نظر در آریا زمین نیاز به ثبت نام ندارد؛ اما توصیه می کنیم برای این که دیگران نتوانند با ایمیل و نام شما نظری در سایت آریا زمین ثبت کنند، حتما ثبت نام کرده و حساب خود را تایید نمایید.ابراهیم

ابراهیم در نوشت:

اگر خسکسالی بزاره و مردم فرهنگ نظافت و نگهداری از طبیعت را یاد بگیرند هیچ جا ایران نمشه


دریاچه شلمزار روی نقشه گوگل

آب و هوا
دسترسی سریع
انتشار و اشتراک