این مسجد یکی از قدیمی ترین مساجد اسدآباد بوده است که در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی به منظور توسعه فضای مسجد تخریب شد و مسجدی جدید با طرحی مستطیل شکل به جای آن ساخته شد


صفحه ی به عنوان یک مکان مقدس و عبادتگاه در ، ، ، ثبت شده است.


مسجد جامع اسدآباد که با نام «مسجد سلطانی» نیز شناخته میشود، در محله بازار شهر اسدآباد قرار دارد.

این مسجد یکی از قدیمیترین مساجد اسدآباد بوده است که در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی به منظور توسعه فضای مسجد تخریب شد و مسجدی جدید با طرحی مستطیل شکل به جای آن ساخته شد اما آنچه سبب اهمیت بنای کنونی شده است، وجود سنگ نوشتهای است که در گذشته در داخل شبستان قدیمی قرار داشت. در حال حاضر علاوه بر این، 4 سنگ نوشته دیگر و یک سنگ قبر بر دیوار طاقنمایی در سمت چپ راهروی ورودی به حیاط مسجد نصب شده است. این کتیبهها عبارتند از:

- فرمان شاه طهماسب اول صفوی در سال 972 هجری قمری درباره بخشودگی مالیات به خط ثلث بر روی سنگ مرمر سفید در 5 سطر به ابعاد 29×27 سانتیمتر

- فرمان شاه طهماسب اول صفوی در سال 972 هجری قمری درباره تخفیف مالیات چهارپا به علت شیعه بودن ساکنان این منطقه در 13 سطر به خط ثلث و به ابعاد 135×40 سانتیمتر

- فرمان شاه عباس اول صفوی در تاریخ 1026 هجری قمری در خصوص تخفیف مالیات شیعیان این منطقه در ماه رمضان به خط نستعلیق در 15 سطر و یک سطر حاشیه بر سنگ مرمر تیره به ابعاد 75×77 سانتیمتر

- فرمان شاه صفی در تاریخ 1046 هجری قمری در زمینه بخشودگی مالیات و حقوق دیوانی جماعت کاولیان و جماعت هندیان مشهور به خطیران و جماعت ارانلو در 16 سطر بر روی سنگ مرمر یکپارچه به ابعاد 46×44 سانتیمتر و به خط نستعلیق

- کتیبه تعمیر بنای مسجد جامع اسدآباد به فرمان شاه سلیمان صفوی زیر نظر حاجی علیخان زنگنه و سرکار اصلان آقا و معماری محمد طاهری همدانی در تاریخ 1097 هجری قمری به خط نستعلیق (سطر اول خط ثلث) در 13 سطر بر سنگ مرمر کرم رنگ به ابعاد 52×35 سانتیمتر به صورت برجسته

در صحن مسجد قدیمی سنگ قبری از مرمر کرم رنگ و به خط کوفی قرار داشته که هنگام تجدید بنای مسجد، کنار سنگ نوشتههای دوران صفوی و در راهرو و ورودی مسجد نصب گردید.


پشتیبانی و تبلیغ

تصاویر مسجد جامع اسدآباد «مسجد سلطانی»

نظرات بازدیدکنندگاه درباره مسجد جامع اسدآباد «مسجد سلطانی»

ثبت نظر در آریا زمین نیاز به ثبت نام ندارد؛ اما توصیه می کنیم برای این که دیگران نتوانند با ایمیل و نام شما نظری در سایت آریا زمین ثبت کنند، حتما ثبت نام کرده و حساب خود را تایید نمایید.مسجد جامع اسدآباد «مسجد سلطانی» روی نقشه گوگل

آب و هوا
دسترسی سریع
انتشار و اشتراک