پل شکسته:-- روستای خسروآباد (اسدآباد) این اثر در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۷۶ با شماره ثبت ۱۸۷۵ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.


صفحه ی به عنوان یک بنا و اثر باستانی و تاریخی در ، ، ، ثبت شده است.


پل شکسته خسروآباد، اسدآباد

این اثر در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۷۶ با شماره ثبت ۱۸۷۵ بهعنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. این پل در روستای خسروآباد و بر روی رودخانه شهاب (شاهآب) احداث شده و دارای دو چشمه اصلی و دو چشمه کوچک در طرفین چشمههای اصلی است. طاقهای هر چهار چشمه جناغی است که تا بلندی ۱۵۵ سانتیمتر از تخته سنگهای لاشهای ، به ابعاد مختلف و با ملاط گچ ساخته شده و روی سنگها سه رج آجر چهارگوش چیده شده است. به نظر میرسد که بعد از ساختن پایهها ، ابتدا قسمتهای مرکزی طاق چشمهها را ساختهاند و پس از آن ، آجرهای افقی را چیده و پل را تمام کردهاند؛ زیرا این دو قسمت به هیچ طریقی درهم قفل و بست نشده است. مصالح ساختمانی این پل آجرهایی به ابعاد ۵×۲۱×۲۱ ، سنگ لاشههایی با ابعاد مختلف ، سنگتراش ، قلوهسنگ و گچ است. پل فاقد تزیینات بوده و فقط در وسط چشمهها نوعی آجر کاری سنتی به شیوه نو در آن دیده میشود. در ادوار مختلف تعمیرات موضعی روی آن انجام گرفته است. از بانی و موسس پل تا کنون اطلاعات دقیقی به دست نیامده است.


پشتیبانی و تبلیغ

تصاویر پل شکسته:-- روستای خسروآباد (اسدآباد)

نظرات بازدیدکنندگاه درباره پل شکسته:-- روستای خسروآباد (اسدآباد)

ثبت نظر در آریا زمین نیاز به ثبت نام ندارد؛ اما توصیه می کنیم برای این که دیگران نتوانند با ایمیل و نام شما نظری در سایت آریا زمین ثبت کنند، حتما ثبت نام کرده و حساب خود را تایید نمایید.پل شکسته:-- روستای خسروآباد (اسدآباد) روی نقشه گوگل

آب و هوا
دسترسی سریع
انتشار و اشتراک