این بنا که به عنوان گرمابه مورد استفاده قرار می گرفته در مجاورت راسته بازار قدیم شهر واقع و تاریخ نزدیک به 600 سال را پشت سرگذرانیده است .


صفحه ی به عنوان یک موزه در ، ، ، ثبت شده است.


به استناد کتیبه سر در آن ؛ بنا در زمان سلطنت میرزا ابوالقاسم بابر خان« پادشاه دوره تیموری » و به دستور وزیرش خواجه غیاث الدین محمد بن خواجه تاج الدین بهرام سمنانی ساخته شده است . پس از ثبت بنای آن در سال 1355 در فهرست آثار ملی در سال 1365 تعمیرات اساسی و زیربنایی آن آغاز و پس از باز پیرایی ، در سال 1355 در فهرست آثار ملی درسال 1365 تعمیرات اساسی و زیربنایی آن آغاز و پس از باز پیرایی در سال 1373 به صلاحدید کارشناسان به موزه تغییرکاربری داده شد. این بنا با مساحت تقریبی 1000 متر مربع که در شمال غرب پهنه ساخته شده دارای دوردگاه ورودی زنانه و مردانه می باشد . در ورودی مردانه دارای دو صفه می باشد که از سه طرف کاشیکاریها زیبا آن را احاطه نموده است و مجموعه کاشی کاریهای سر در آن طبق آنچه در گوشه کار درج شده «عمل زین العابدین سمنانی » می باشد. سقف گرمخانه آن را گنبد زیبایی پوشانده است و نورگیرهای متعدد این محل را زیباتر نموده است. همین صحن به محل عرضه و نمایشگاه دایمی آثار باستان شناسی اختصاص دارد که از تپه حصار دامغان و خطیرکوه و تپه خندق سمنان منطقه خرند و... به دست آمده اند.


پشتیبانی و تبلیغ

تصاویر موزه (حمام) پهنه (حضرت)

نظرات بازدیدکنندگاه درباره موزه (حمام) پهنه (حضرت)

ثبت نظر در آریا زمین نیاز به ثبت نام ندارد؛ اما توصیه می کنیم برای این که دیگران نتوانند با ایمیل و نام شما نظری در سایت آریا زمین ثبت کنند، حتما ثبت نام کرده و حساب خود را تایید نمایید.موزه (حمام) پهنه (حضرت) روی نقشه گوگل

آب و هوا
دسترسی سریع
انتشار و اشتراک