دخمه سنگی فقرگاه

دخمه سنگی فقرگاه

امتیاز: 5.0 از 5 | با 1 رای

دخمه فقرگاه (به کردی: فقرقا) ، مقبره ای مربوط به زمان مادهاست و در کنار روستای ایندرقاش نزدیک شهر مهاباد قرار گرفته است. این دخمه دو طبقه دارد.


صفحه ی به عنوان یک بنا و اثر باستانی و تاریخی در ، ، ، ثبت شده است.


دخمه فقرگاه (به کردی: فقرقا) ، مقبرهای مربوط به زمان مادهاست و در کنار روستای ایندرقاش نزدیک شهر مهاباد قرار گرفتهاست. این دخمه دو طبقهدارد. چهار ستون سنگی و ۳ گور خالی داخل آن وجود دارد و از نظر حجاری و ستون بندی در رده مقبرههای مهم دوره ماد است.
دیاکونوف باستان شناس معروف در مورد این دخمه میگوید: «شمالی ترین مقبره مادی فخریک در مانای باستانی و نزدیک مهاباد است که جلوخان ندارد و سقف ساده سنگی آن را چند ستون نگاه میدارد و ظاهرا محلی برای گذاشتن جنازهها بودهاست. تعیین تاریخ این مقبره دشوار است ولی تشریفات تدفین در آن با مراسمی که پیشتر در ناحیه اطراف دریاچه ارومیه متداول بوده تفاوت دارد و در نتیجه نمیتوان تاریخی قدیمی تر از قرن هفتم برای آن قایل شد.

دیدنی ها و جاذبه های مشابه دخمه سنگی فقرگاه


پشتیبانی و تبلیغ

تصاویر دخمه سنگی فقرگاه

نظرات بازدیدکنندگاه درباره دخمه سنگی فقرگاه

ثبت نظر در آریا زمین نیاز به ثبت نام ندارد؛ اما توصیه می کنیم برای این که دیگران نتوانند با ایمیل و نام شما نظری در سایت آریا زمین ثبت کنند، حتما ثبت نام کرده و حساب خود را تایید نمایید.دخمه سنگی فقرگاه روی نقشه گوگل

آب و هوا
دسترسی سریع
انتشار و اشتراک