بازار تاریخی ارومیه یکی از آثار کم نظیر دوران صفویه است که همچنان پویایی خود را حفظ کرده است. این بازار تا قبل از نفوذ زندگی ماشینی، مرکز اصلی داد و ستد بوده و مرکز تجاری- اجتماعی شهر محسوب می شد


صفحه ی به عنوان یک بنا و اثر باستانی و تاریخی در ، ، ، ثبت شده است.


بازار تاریخی ارومیه یکی از آثار کمنظیر دوران صفویه است که همچنان پویایی خود را حفظ کرده است. این بازار تا قبل از نفوذ زندگی ماشینی، مرکز اصلی داد و ستد بوده و مرکز تجاری- اجتماعی شهر محسوب میشد و از این نظر دارای اهمیت ویژهای بود. بازار ارومیه در بخش جنوب شرقی شهر ارومیه واقع گردیده است که در حال حاضر بخش عمده و سالم آن در بین خیابانهای امام، عسگرآبادی، اقبال و منتظری محصور میباشد .در بازار ارومیه هر راسته از سبک و شکل خاص دوره خود پیروی کرده است. از خصوصیات بارز این مجموعه، سادگی معماری آن است؛ علیرغم تنوع شکل طاقها، چشمه و گنبدها، مجموعه بازار از سادگی ویژهای برخوردار است.

بازار ارومیه اگرچه از آثار دوره صفویه میباشد اما در طول زمان با تغییر شیوه زندگی، دستخوش تغییرات زیادی شده است به عنوان مثال حمام این بازار متعلق به دوره زندیه و قاجاریه میباشد.


پشتیبانی و تبلیغ

تصاویر بازار تاریخی ارومیه

نظرات بازدیدکنندگاه درباره بازار تاریخی ارومیه

ثبت نظر در آریا زمین نیاز به ثبت نام ندارد؛ اما توصیه می کنیم برای این که دیگران نتوانند با ایمیل و نام شما نظری در سایت آریا زمین ثبت کنند، حتما ثبت نام کرده و حساب خود را تایید نمایید.بازار تاریخی ارومیه روی نقشه گوگل

آب و هوا
دسترسی سریع
انتشار و اشتراک