یکی از غارهای معروف منطقه شیروان است که در فاصله 75 کیلومتری شهر شیروان و شش کیلومتری شمال شرقی شهر لوجلی در دامنه کوه های امام حاضر قرار گرفته است ارتفاع این غار از سطح دریا را حدود هزار و 500 متر و از سطح روستای لوجلی حدود ۰20 متر عنوان کرد


صفحه ی به عنوان یک جاذبه گردشگری در ، ، ، ثبت شده است.


یکی از غارهای معروف منطقه شیروان است که در فاصله 75 کیلومتری شهر شیروان و شش کیلومتری شمال شرقی
شهر لوجلی در دامنه کوه های امام حاضر قرار گرفته است ارتفاع این غار از سطح دریا را حدود هزار و 500 متر و از
سطح روستای لوجلی حدود ۰20 متر عنوان کرد و افزود: طول مفید غار چندصد متر بوده و نام آن نیز از روستای متروکه
پوستین دوز در سه کیلومتری شرق غار گرفته شده است.
این غار با دهانه تقریبا بزرگ و گنبدی شکل به عرض چهار متر و ارتفاع سه متر به دروازه ای شبیه است که رو به
قبله)جنوب باختری( باز می شود نوع و جنس غار پوستین دوز آهکی است که تولد قندیل های نو ظهور از جوان بودن
آن حکایت می کند و درون غار مرطوب و خاک آن زرد است به نحوی که غارنوردان، پس از خارج شدن از غار کاملا
زرد زعفرانی جلوه می کنند.
ساختمان غار در ابتدا شبیه تونل تقریبا بزرگی به ابعاد تقریبی ۰0 متر و ارتفاع شش متر است که بعدا به سه شعبه
اصلی تقسیم می شود که درست در مقابل درب ورودی غار قرار دارند، یکی از شعبات که در سمت راست بقیه قرار
دارد، راه اصلی غار را تشکیل می دهد و آن دو راه دیگر پس از حدود ۰2 متر ادامه مسیر بسته می شود فاصله دهانه
غار تا قسمت مذکور 00 متر است و پس از عبور از منطقه سینه خیز که چهار متر طول دارد و افراد تنومند نمی توانند
از این قسمت عبور کنند به محوطه نسبتا بزرگی به ابعاد سه در ۰0 متر به ارتفاع تقریبی چهار الی هفت متر به شکل
یک شکاف می رسیم که انتهای این شکاف به حفره های باریک و پر پیچ و خم که بیش تربه سمت بالا تمایل دارند ختم
می شود و این جا پایان غار محسوب می شود در مسیر دیواره شش متری دو گیره محکم به طور واژگون در پنج متری
رشد کرده است که چیزی جز دو استالاکمیت نیست که می توان به کمک آن ها صعود کرده و مسیر حفره را به صورت
خمیده طی نمود تا با تمایل به سمت چپ مسیر راه را ادامه داد و از جلو منطقه سینه خیز سرازیر شد.


پشتیبانی و تبلیغ

تصاویر غار پوستین دوز

نظرات بازدیدکنندگاه درباره غار پوستین دوز

ثبت نظر در آریا زمین نیاز به ثبت نام ندارد؛ اما توصیه می کنیم برای این که دیگران نتوانند با ایمیل و نام شما نظری در سایت آریا زمین ثبت کنند، حتما ثبت نام کرده و حساب خود را تایید نمایید.غار پوستین دوز روی نقشه گوگل

آب و هوا
دسترسی سریع
انتشار و اشتراک