این بنای تاریخی در 5 کیلومتری شیروان و در قسمت شمال شرقی مقبره امام زاده حمزه رضا )ع( واقع شده است. مقبره تیموری شیروان، در زیر، دارای نقب هایی به طرفین است.


صفحه ی به عنوان یک جاذبه گردشگری در ، ، ، ثبت شده است.


این بنای تاریخی در 5 کیلومتری شیروان و در قسمت شمال شرقی مقبره امام زاده حمزه رضا )ع( واقع شده است.
مقبره تیموری شیروان، در زیر، دارای نقب هایی به طرفین است. عده ای از آگاهان معتقدند که یکی از این نقب ها تا
روستای قلعه زو، در 50 کیلومتری بنای مقبره، امتداد داشته است که آثار آن دقیقا مشخص نمی شود؛ ولی تا فاصله
500 متری ادامه دارد.و در بلندیهای روستای قلعه زو می توان آثار باقی مانده از قلعه ساخته شده در زمان تیموریان را
مشاهده کرد.
مقبره تیموری، طبق ازمایشات کربن زمان ساخت ان به قبل از تیموریان می رسد و یک فرضیه وجود دارد که اتشکده بوده ولیبه یکی از سرداران معروف امیر تیمور گورکانی نیز در ان دفن شده دارای سنگ قبر سیاه رنگی بوده که سرقت شده است. بر دو روی سنگ، خطوطی حک شده بوده که به علت ساییدگی دقیقا خوانده نمی شده؛ اماتا اندازه ای واضح تر از بقیه خطوط بوده است. )در کتب تاریخی، از عید خواجه به عنوان یکی از » عید خواجه « کلمه
سرداران تیمور نام برده شده است.
بعضی از معمرین، مقبره مذکور را به شیخ تیمور نسبت می دهند که نمی تواند مورد قبول باشد؛ زیرا طبق وقف نامه
که با خط بسیار زیبایی نگاشته شده ». شهر ذیقعده الحرام سنه ۰0۴2 ه.ق « موجود امام زاده حمزه رضا )ع( به تاریخ
است. واقف املاک، شخصی به نام امیر محمد شیخ تیموری، پسر شیخ حسن تیموری از اعقاب میر درویش حسن
زیارتی، متولی و خادم امام زاده حمزه رضا )ع( ذکر شده که بیش از 50 نفر از بزرگان و معتمدان محلی وقت، این وقف
نامه با ارزش را امضا و مهر کرده اند. البته این احتمال وجوددارد که جنازه میردرویش حسن جد بزرگ شیخ تیمور
را داخل مقبره تیموری دفن کرده باشند.


پشتیبانی و تبلیغ

تصاویر مقبره تیموری

نظرات بازدیدکنندگاه درباره مقبره تیموری

ثبت نظر در آریا زمین نیاز به ثبت نام ندارد؛ اما توصیه می کنیم برای این که دیگران نتوانند با ایمیل و نام شما نظری در سایت آریا زمین ثبت کنند، حتما ثبت نام کرده و حساب خود را تایید نمایید.مقبره تیموری روی نقشه گوگل

آب و هوا
دسترسی سریع
انتشار و اشتراک