امام زاده حمزه رضا در 6 کیلومتری شیروان و از آثار دوران غزنوی یکی از آثار دیدنی منطقه است. این بنا از آجر و گچ و چوب ساخته شده است و مجاور آن یک بنای چهارتاقی قرار دارد که به نام تپه تیموری معروف است


صفحه ی به عنوان یک مکان مقدس و عبادتگاه در ، ، ، ثبت شده است.


امامزاده حمزه رضا در 6 کیلومتری شیروان و از آثار دوران غزنوی یکی از آثار دیدنی منطقه است. این بنا از آجر و گچ و چوب ساخته شده است و مجاور آن یک بنای چهارتاقی قرار دارد که به نام تپه تیموری معروف است. از زیر این مقبره نقبهایی به طرفین میرود که یکی از آنها 200 متر طول دارد. قسمت داخلی بنا، گچبری و بالای سردرها، دورتادور به رنگ فیروزهای گچبری و کتیبهنویسی شده است. این بنا را مقبرهای متعلق به یکی از سرداران امیرتیمور گورکانی میدانند.

امام زاده حمزه رضا به نام های زیارت، نیز شناخته می شود.


پشتیبانی و تبلیغ

تصاویر امام زاده حمزه رضا

نظرات بازدیدکنندگاه درباره امام زاده حمزه رضا

ثبت نظر در آریا زمین نیاز به ثبت نام ندارد؛ اما توصیه می کنیم برای این که دیگران نتوانند با ایمیل و نام شما نظری در سایت آریا زمین ثبت کنند، حتما ثبت نام کرده و حساب خود را تایید نمایید.



امام زاده حمزه رضا روی نقشه گوگل

آب و هوا
دسترسی سریع
انتشار و اشتراک