آرامگاه عطار بنایی است هشت ضلعی با بدنه و گنبد کاشیکاری و مزین به گل و بوته و نقوش هندسی و کتیبه کوفی و معقلی به رنگهای سبز ، زرد ، لاجوردی و سفید بر بدنه خارجی بنا چهار ایوان ورودی و چهار غرفه ایجاد شده و گنبد دو پوشه بر فراز ساقه نسبتا بلند کتیبه ......


صفحه ی به عنوان یک جاذبه گردشگری در ، ، ، ثبت شده است.فریدالدین محمدبن ابراهیم عطار نیشابوری در سال 540 هجری در قریه کدکن پا به عرصه وجود گذاشت و از آغاز جوانی به تحصیل علوم و فنون پرداخت. او از کودکی اهل درد و عرفان بود و در حالی که در دکانش به داروفروشی اشتغال داشت تدوین الهی نامه و مصیبت نامه را آغاز کرد . عطار در دوران زندگی پر بار خود بسیاری از اکابر و مشایخ را دریافت و چهارصد جلد کتاب اهل طریقت را جمع کرد و برخواند و در آخر حال ، به مرتبه عالم فنا رسید .

آرامگاه عطار اینک بنایی است هشت ضلعی با بدنه و گنبد کاشیکاری و مزین به گل و بوته و نقوش هندسی و کتیبه کوفی و معقلی به رنگهای سبز ، زرد ، لاجوردی و سفید بر بدنه خارجی بنا چهار ایوان ورودی و چهار غرفه ایجاد شده و گنبد دو پوشه بر فراز ساقه نسبتا بلند کتیبه داری ایجاد شده است . فضای داخلی آرامگاه نیز هشت ضلعی است و از چهار سو چهار راهرو آنرا به بیرون ارتباط میدهد . رویه دیوارها در داخل گچ اندود و چند بیت شعر که بر روی گچ نوشته شده زیر گنبد را زینت دادهاند. سنگ مزار عطار از نوع سنگ افراشته است که از سنگ سیاهرنگی شکل گرفته و با ترکها و خیارههایی زینت یافته است با وجودی که در طول زمان تغییر و تحول زیادی در آرامگاه عطار رخ داده ، این بنا اصالت خود را به لحاظ سبک معماری حفظ کرده و به صورت یک اثر زیبای معماری ایرانی ـ اسلامی بر جای مانده است.


پشتیبانی و تبلیغ

تصاویر شیخ فرید الدین عطار نیشابوری

نظرات بازدیدکنندگاه درباره شیخ فرید الدین عطار نیشابوری

ثبت نظر در آریا زمین نیاز به ثبت نام ندارد؛ اما توصیه می کنیم برای این که دیگران نتوانند با ایمیل و نام شما نظری در سایت آریا زمین ثبت کنند، حتما ثبت نام کرده و حساب خود را تایید نمایید.شیخ فرید الدین عطار نیشابوری روی نقشه گوگل

آب و هوا
دسترسی سریع
انتشار و اشتراک