آتشکده اسپاخو یکی از قدیمی ترین بناهای تاریخی استان خراسان شمالی می باشد که در 100 کیلومتری غرب شهر بجنورد و در مجاورت روستای اسپاخو قرار دارد و متعلق به دوره ساسانیان است


صفحه ی به عنوان یک بنا و اثر باستانی و تاریخی در ، ، ، ثبت شده است.


آتشکده اسپاخو یکی از قدیمیترین بناهای تاریخی استان خراسان شمالی میباشد که در 100 کیلومتری غرب شهر بجنورد و در مجاورت روستای اسپاخو قرار دارد و متعلق به دوره ساسانیان است. مردم محلی این آتشکده را با نام کلیسا میشناسند اما تاکنون هیچ گونه شواهدی مبنی بر حضور مسیحیان در این منطقه پیدا نشده است و از طرف دیگر شکل دایرهای محراب، آتشدان و سوراخهای درون سقف گنبد که روزنههایی برای خروج دود است، نشان میدهد که این جایگاه آتشکدهای است که زرتشتیان باستان آن را بنا کردهاند.

واژه اسپاخو برگرفته از واژه «هسپ» یا «اسپ» میباشد که واژهای پهلوی است و در گذر زمان دگرگون شده و به صورت «اسب» درآمده است و آن گونه که برمیآید در این منطقه در گذشته اسب پرورش میدادند.

دیدنی ها و جاذبه های مشابه آتشکده اسپاخو


پشتیبانی و تبلیغ

تصاویر آتشکده اسپاخو

نظرات بازدیدکنندگاه درباره آتشکده اسپاخو

ثبت نظر در آریا زمین نیاز به ثبت نام ندارد؛ اما توصیه می کنیم برای این که دیگران نتوانند با ایمیل و نام شما نظری در سایت آریا زمین ثبت کنند، حتما ثبت نام کرده و حساب خود را تایید نمایید.آتشکده اسپاخو روی نقشه گوگل

آب و هوا
دسترسی سریع
انتشار و اشتراک