این قلعه در نزدیکی بندر خمیر قرار دارد. از این قلعه به جز بقایای دو سر در شمالی و جنوبی و برج شرقی نیمه ویران آن، اثری برجای نمانده است. سردر شمالی قلعه که اکنون در کنار کوچه تنگی متصل به شهر خمیرجای دارد .


صفحه ی به عنوان یک بنا و اثر باستانی و تاریخی در ، ، ، ثبت شده است.


این قلعه در نزدیکی بندر خمیر قرار دارد. از این قلعه به جز بقایای دو سر در شمالی و جنوبی و برج شرقی نیمه ویران آن، اثری برجای نماندهاست. سردر شمالی قلعه که اکنون در کنار کوچه تنگی متصل به شهر خمیرجای دارد به صورت شکوهمندی از سنگ و گچ و به سبک قلعههای اروپایی ساخته شدهاست. در چهار برج مدوربنا شده و بین هر دو برج یک برج کوتاه نیز ساخته شدهاست. در جنوب غربی قلعه عمارت دو طبقهای وجود دارد. در وسط آب انباری (برکه) ای ساخته شده که باقی ماندهاست. از عمر این قلعه حدود یک قرن میگذرد. این قلعه یکی از بزرگترین قلعه های استان هرمزگان میباشد.

http://seeiran.ir/wp-content/uploads/2015/06/1825.jpg

http://seeiran.ir/wp-content/uploads/2015/06/1826.jpg

http://seeiran.ir/wp-content/uploads/2015/06/1827.jpg


پشتیبانی و تبلیغ

تصاویر قلعه خمیر

نظرات بازدیدکنندگاه درباره قلعه خمیر

ثبت نظر در آریا زمین نیاز به ثبت نام ندارد؛ اما توصیه می کنیم برای این که دیگران نتوانند با ایمیل و نام شما نظری در سایت آریا زمین ثبت کنند، حتما ثبت نام کرده و حساب خود را تایید نمایید.قلعه خمیر روی نقشه گوگل

آب و هوا
دسترسی سریع
انتشار و اشتراک