درکنار رودخانه ودر مجاورت استخر طبیعی روستای میرآبادقلعه ای وجود داشته که در دوران قبل از اسلام و در دوره ی گبرها ( زرتشتیان ) این قلعه مرکز حکمرانی محلی منطقه و روستای خودبوده است.خاک قلعه سرخ رنگ است.اینجانب درزمان کودکی آثاری ازسفالهای شکسته را دیده ام


صفحه ی به عنوان یک بنا و اثر باستانی و تاریخی در ، ، ، ثبت شده است.


معرفی قلعه گوران روستای تاریخی میرآباد بمپور

روستای میرآباد همانند دیگر مناطق مهمی که درقدیم کناررودها بنا شده اند،دارای مرکزیت حکمرانی در سطح حوزه خود بوده اند.اغلب پیران وسالخوردگان روستای میرآباد براین باورند که درکنار رودخانه ودر مجاورت استخر طبیعی روستا قلعه ای وجود داشته که در دوران قبل از اسلام و در دوره ی گبرها ( زرتشتیان ) این قلعه مزکز حکمرانی منطقه بوده است. از خاک سرخ ومتمایز آن با خاک اطراف قلعه چنین به نظر می رسد که برای ساخت این قلعه خاک آن از جایی دیگر به اینجا آورده شده است.
از سفال های کشف شده درحفاری های مردم نیز چنین به نظر میرسد.اینجانب (نگارنده ومدیر وب ) خود در دوران بچگی که این مکان واستخر طبیعی محل بازی وتفریح وسرگرمی مان بوده ، گاها"با جست وخیزهای مابرروی بقایای این قلعه ، سفال هایی ازدل خاک بیرون می آمد.درحاشیه وپشت رودخانه بمپورازاین دست آثارشناسایی نشده فراوان است،از جمله گورستان گوران درجنوبغربی روستای میرآباد(پشت رودخانه)که دردهه اخیر کشف شده وتوسط گروه باستان شناسی دانشگاه سیستان وبلوچستان درسال ۱۳۸۵ مورد حفاری واکتشاف قرارگرفت وآثار ارزشمندی از دوران قبل ازاسلام درآنجاکشف شدکه به گفته مسیول گروه آنان درموزه ی ملی میراث فرهنگی و گردشگری استان سیستان و بلوچستان موسوم به موزه جنوبشرق نگهداری می شوند.

دیدنی ها و جاذبه های مشابه قلعه گوران میرآباد بمپور


پشتیبانی و تبلیغ

تصاویر قلعه گوران میرآباد بمپور

نظرات بازدیدکنندگاه درباره قلعه گوران میرآباد بمپور

ثبت نظر در آریا زمین نیاز به ثبت نام ندارد؛ اما توصیه می کنیم برای این که دیگران نتوانند با ایمیل و نام شما نظری در سایت آریا زمین ثبت کنند، حتما ثبت نام کرده و حساب خود را تایید نمایید.قلعه گوران میرآباد بمپور روی نقشه گوگل

آب و هوا
دسترسی سریع
انتشار و اشتراک