بنای خشت و گلی که در زمستان یخ داخل آن انباشته میشده و روی آنرا با کاه میپوشاندند و یخ را برای تابستان ذخیره میکردن این بنا مربوط به دوره فاجار میباشد


صفحه ی به عنوان یک بنا و اثر باستانی و تاریخی در ، ، ، ثبت شده است.


یخچال میبد


پشتیبانی و تبلیغ

تصاویر یخچال میبد

نظرات بازدیدکنندگاه درباره یخچال میبد

ثبت نظر در آریا زمین نیاز به ثبت نام ندارد؛ اما توصیه می کنیم برای این که دیگران نتوانند با ایمیل و نام شما نظری در سایت آریا زمین ثبت کنند، حتما ثبت نام کرده و حساب خود را تایید نمایید.یخچال میبد روی نقشه گوگل

آب و هوا
دسترسی سریع
انتشار و اشتراک