موزه پست واقع در چاپارخانه شاه عباسی میبد


صفحه ی به عنوان یک موزه در ، ، ، ثبت شده است.


موزه پست میبد


پشتیبانی و تبلیغ

تصاویر موزه پست میبد

نظرات بازدیدکنندگاه درباره موزه پست میبد

ثبت نظر در آریا زمین نیاز به ثبت نام ندارد؛ اما توصیه می کنیم برای این که دیگران نتوانند با ایمیل و نام شما نظری در سایت آریا زمین ثبت کنند، حتما ثبت نام کرده و حساب خود را تایید نمایید.موزه پست میبد روی نقشه گوگل

آب و هوا
دسترسی سریع
انتشار و اشتراک