جزیره ابوموسی یا بوموسو جزیره ای در جنوب خلیج فارس و جز استان هرمزگان ایران است.


صفحه ی به عنوان یک ساحل در ، ، ، ثبت شده است.


این جزیره یکی از نقاط مهم استراتژیک خلیج فارس محسوب شده و خط زنجیره خط دفاعی اول ایران در تنگه هرمز قرار دارد. جزیره ابوموسی یکی از مراکز صدور نفت خام کشور است که با ظرفیتی قابل توجه فعالیت میکند. بوموسی به همراه تنب برگ و کوچک اهمیت راهبردی بالایی دارند و مالکیت ایران بر بخش قابل ملاحظهای از جنوب خلیج فارس و به ویژه تسلط ایران بر تنگه هرمز را تضمین میکنند. علاوه بر آن به دلیل عمق مناسب تنها معبر حیاتی عبور نفتکشها و کشتیهای بزرگ جنگی در محدوده این جزایر قرار دارد

این جزیره یکی از جزایر سهگانه ایران است که امارات متحده عربی ادعای مالکیت آن را دارد. مساحت این جزیره که در ۲۶ درجه خط عرض شمالی و در ۵۵ درجه خط طول شرقی واقع شدهاست، در حدود ۲۵ کیلومتر مربع میباشد

فاصله میان این جزیره و جزایر تنب به دلیل عمق مناسب آب، تنها مسیر قابل کشتیرانی برای نفتکشهای بزرگ است

دیدنی ها و جاذبه های مشابه جزیره ابو موسی


پشتیبانی و تبلیغ

تصاویر جزیره ابو موسی

نظرات بازدیدکنندگاه درباره جزیره ابو موسی

ثبت نظر در آریا زمین نیاز به ثبت نام ندارد؛ اما توصیه می کنیم برای این که دیگران نتوانند با ایمیل و نام شما نظری در سایت آریا زمین ثبت کنند، حتما ثبت نام کرده و حساب خود را تایید نمایید.جزیره ابو موسی روی نقشه گوگل

آب و هوا
دسترسی سریع
انتشار و اشتراک