دشت گل نرگس در اطراف شهرستان کازرون واقع شده است


صفحه ی به عنوان یک جاذبه گردشگری در ، ، ، ثبت شده است.


دشت گلهای نرگس در اطراف کازرون ودر اطراف دریاچه خشک شده پریشان قرارا دار د

دیدنی ها و جاذبه های مشابه دشت نرگسی


پشتیبانی و تبلیغ

تصاویر دشت نرگسی

نظرات بازدیدکنندگاه درباره دشت نرگسی

ثبت نظر در آریا زمین نیاز به ثبت نام ندارد؛ اما توصیه می کنیم برای این که دیگران نتوانند با ایمیل و نام شما نظری در سایت آریا زمین ثبت کنند، حتما ثبت نام کرده و حساب خود را تایید نمایید.دشت نرگسی روی نقشه گوگل

آب و هوا
دسترسی سریع
انتشار و اشتراک