صفحات ثبت شده در گروه بنا و اثر باستانی و تاریخی در پاسارگاد استان فارس


اگر یک بنا و اثر باستانی و تاریخی در پاسارگاد می شناسید که فکر می کنید خوب است سایر هم میهنانمان با آن آشنا شوند، همین حالا برای معرفی آن یک صفحه در آریا زمین بسازید و دانسته ها، تجربه ها، خاطرات و تصاویر خود از آن بنا و اثر باستانی و تاریخی را با دیگران به اشتراک بگذارید!


پشتیبانی و تبلیغ
آب و هوا
دسترسی سریع
انتشار و اشتراک